RENOVACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DEL COL.LEGI

 

El passat 7 de febrer  va tenir lloc a les instal·lacions del Col·legi  l’ Assemblea General, durant el transcurs de la mateixa es va dur a terme les eleccions per a la renovació de la Junta de Govern d’ aquest Col·legi. 

 

Havent fet la deguda presa de possessió dels càrrecs respectius en la Junta de Govern, aquesta Junta ha quedat formada com segueix :

 

President                  Senyor Eduard Gutés i Martín                        

Vice-President         Senyor Josep Maria Muro i Sastre                 

Secretari                    Senyor Francisco Torredemer i Turu                           

Tresorer                     Senyor Pere Carrió i Prat                               

Vocal 1er                    Senyora Dolors Garriga i  Fau                        

Vocal 2on                   Senyora Lourdes Albalate i Fernández