OFERTA FORMATIVA SUBVENCIONADA PEL CONSORCI DE CATALUNYA