OFERTA DE REPRESENTACIÓ NUM. 2003

 

Categoria:  Sector Industrial

Data de Publicació:  12/02/2020

Descripció de l’Oferta:   empresa de productes de vàlvules llautó, connexions, accessori multicapa, polietilè, coure, aixetes, etc… cerca agent comercial

Per més informació trucar al Col•legi