Lluirament de diplomes per part del President del Consell de Catalunya

 

Al Col.legi Oficial d’ Agents Comercials de Lleida va tenir lloc el LLIURAMENT DELS DIPLOMES de la II Promoció del Curs Emprenedors Comercials amb Tècniques d’Alt Rendiment a càrrec del SR. EDUARD GUTÉS MARTÍN- President del Consell de Col·legis d’Agents Comercials de Catalunya. I lliurament del Diploma del curs de Tècniques de Negociació a càrrec del SR. PELEGRÍ PELEGRÍ AIXUT Director de Formació de FEMEL.DIPLOMA 4

DIPLOMA 3

DIPLOMA 1