El Sr. Eduard Gutés i Martín és nomenat Patró per Catalunya

 

El passat 28 de juny el President del Col.legi Oficial d’ Agents Comercials de Sabadell, el senyor Eduard Gutés i Martín va ser nomenat Patró per Catalunya durant el transcurs de la reunió que va tenir lloc a Madrid.

Anomenament Sr. Gutés Patró AC Juny 2018