Presentació

 

 

El Col·legi d’Agents Comercials de Sabadell és una corporació de Dret Públic, amb personalitat jurídica, que es regeix per la llei 13/82 de 17 de Desembre i pel Reglament de 7 de Juliol de 1983, i per els seus estatuts. La nostra Seu Social es troba a la ciutat de Sabadell, Carrer Calassanç Duran, 144. i l’àmbit territorial de la seva jurisdicció comprèn els Municipis de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Palau-Solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpetua de Mogoda, Sabadell i Sentmenat.
Les finalitats essencials del Col·legi son: Ordenar i Vigilar l’exercici de la professió de l’Agent Comercial. Representar els interessos de la Professió i defendre els drets dels Col·legiat.

A fí d’aconseguir els seus objectius, el Col·legi haurà de vetllar per l’ètica professional, exercir la jurisdicció disciplinaria, participar en els òrgans consultius de l’administració si son requerits, organitzar i endegar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, existencial i de previsió que siguin d’interès pels col-legiats. Com també prevenir o evitar l’intrusisme i la competència deslleial.

Els membres actuals de la Junta de Govern actual del Col.legi són:

President                     Senyor Pere Carrió i Prat                               

Vice-President           Senyor Josep Maria Muro i Sastre      

Secretària                    Senyora Esther Domingo i Barrios                  

Tresorer                      Senyor  Francisco Javier Díez i Cobos            

Vocal 1er                    Senyora Dolors Garriga i  Fau                        

Vocal 2on                   Senyora Lourdes Albalate i Fernández