Fes-te col·legiat

 

IMPULS COL.LEGIAL

PROMOCIO NOVA ALTA COL.LEGIAL

Per acord de la Junta de Govern del Col·legi oficial d’Agents Comercials de Sabadell i Demarcació, dins del Pla d’acció per un Impuls Col·legial, s’aprova que les Noves Altes, hauran de satisfer l’import de 180€, en el moment de formalitzar l’alta, en concepte de Quota d’Ingrés, import que inclou dues quotes mensuals i un Seminari Formatiu com Agent Comercial, dins del temari del Seminari, s’informarà al Nou Agent Comercial, quins seran els llibres comptables que haurà de fer servir, el funcionament dels mateixos, les declaracions trimestrals que ha de presentar, les despeses desgravables, amortitzacions, informació sobre el Contracte d’Agència …

Consultar en el moment de formalitzar l’ Alta, la Promoció Especial en vigor.

Mensualment la Quota Col·legial restarà fitxada per un import de 21,00 €

REQUISITS INDISPENSABLES PER A COL.LEGIAR-SE

  • Sol·licitud d’ingrés. (omplir imprès Col·legi)
  • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.
  • Dues fotografies format DNI.(seran iguales, sense taques i segells que desfigurin l’ imatge).
  • Certificat lliurat per una de les cases Representades per l’interessat (omplir imprès Col·legi).
  • Fotocòpia de l’alta de l’Impost d’Activitat Econòmiques; aquesta còpia és indispensable per obtenir el certificat lliurat pel Col·legi afí i efecte de poder donar-se d’alta del Règim d’autònoms.