Fes-te col·legiat

 

IMPULS COL.LEGIAL

PROMOCIO NOVA ALTA COL.LEGIAL

Per acord de la Junta de Govern del Col·legi oficial d’Agents Comercials de Sabadell i Demarcació, dins del Pla d’acció per un Impuls Col·legial, s’aprova que les Noves Altes, podran beneficiar-se de la promoció especial que hi hagi en vigor .
La Quota d’Ingrés
, inclou dues quotes mensuals i el carnet digital d’ agent comercial col.legiat.

Mensualment la Quota Col·legial restarà fitxada per un import de 21,00 €

REQUISITS INDISPENSABLES PER A COL.LEGIAR-SE

  • Sol·licitud d’ingrés. (omplir imprès Col·legi)
  • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.
  • Una fotografia format DNI.(sense taques i segells que desfigurin l’ imatge).