Presentació

 

El Col·legi d’Agents Comercials de Sabadell és una corporació de Dret Públic, amb personalitat jurídica, que es regeix per la llei 13/82 de 17 de Desembre i pel Reglament de 7 de Juliol de 1983, i per els seus estatuts. La nostra Seu Social es troba a la ciutat de Sabadell, Carrer Angès Armengol, 45 baixos 1a i l’àmbit territorial de la seva jurisdicció comprèn els Municipis de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Palau-Solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpetua de Mogoda, Sabadell i Sentmenat.
Les finalitats essencials del Col·legi són: Ordenar i Vigilar l’exercici de la professió de l’Agent Comercial. Representar els interessos de la Professió i defendre els drets dels Col·legiats.

A fí d’aconseguir els seus objectius, el Col·legi haurà de vetllar per l’ètica professional, exercir la jurisdicció disciplinaria, participar en els òrgans consultius de l’administració si son requerits, organitzar i endegar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, existencial i de previsió que siguin d’interès pels col-legiats. Com també prevenir o evitar l’intrusisme i la competència deslleial.

Els membres que composen la Junta de Govern actual del Col.legi són :

President Senyor Pere Carrió i Prat
Vice-President Senyor Josep Maria Muro i Sastre
Secretària Senyora Esther Domingo i Barrios
Tresorer Senyor Francisco Javier Díez i Cobos
Vocal 1er Senyora Dolors Garriga i Fau
Vocal 2on Senyora Lourdes Albalate i Fernández

Coac Sabadell