90è ANIVERSARI DEL COL.LEGI OFICIAL D’AGENTS COMERCIALS DE SABADELL

 

90È ANIVERSARI DIARI SABADELL